15.00
1 người thích
Đăng ngày 16/12/2021 16:02, số lượt xem: 50

Người Dao với cái Tù Và,
Mùa xuân, nghiêng ngã cùng Lân sư Rồng.
Hội họp tần suất lu bù,
Để mà tu chỉnh, sửa sang nước nhà.
Những lần, năm mới tân xuân,
Mùa xuân mới đó cũng hay lù mù.

Tp.HCM, 15/12/2021