15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/11/2021 15:39, số lượt xem: 47

Tăng gia vui cười khùng khục,
Có còn địa ngục? Tiếp tục tung tăng.
Ho khằng khặc và tằng hắng,
Rồi, đến một lúc cũng chẳng còn khung.
Khi nội bộ lộn tùng phèo,
Có khi bèo nhèo!! Chẳng còn khăng khít.
Doanh nghiệp vui mấy ngày đầu,
Rồi, sau đó, đường ai đâu... nấy bước.

Tp.HCM, 14/11/2021