25.00
1 người thích
Đăng ngày 01/06/2021 14:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 21/06/2021 08:18, số lượt xem: 119

Đoàn lũ nhóc nhai nhóc nhách,
Cuống cuồng rồi vội vã nhoáng nhoàng.
Bàn cờ (c) đo ván, chẳng diệu huyền,
Người lớn thấy, kinh nghiệm và đoán,
Ăn trái nho cũng vội vàng.
Bàn cờ (c) nhỏ còn trông huyền bí,
Đờ (đ) óc nhỏ đó, cờ (c) đi nhanh.
Bỗng, nhoàng!! Đi vấp gờ đá, té nhào.

Tp.HCM, 31/05/2021