15.00
1 người thích
Đăng ngày 29/11/2021 11:34, số lượt xem: 40

Lòng tham không đáy khó lường,
Đấu tranh gay gắt!! Có tường lòng ai.
Người, có người khùng người điên,
Đời người có lúc điên điên khùng khùng.
Nỗi kham khổ, mãi hão huyền,
Hố sâu thung lũng trên triền núi cao.

Lòng tham không đáy khó lường,
Đấu tranh gay gắt!! Có tường lòng ai.
Nỗi kham khổ, mãi hão huyền,
Hố sâu thung lũng trên triền núi cao.
Luật khuôn khổ, có khung hình,
Quần áo rộng, mặc thùng thình, coi sao?
Nỗi kham khổ, mãi hão huyền,
Hố sâu thung lũng trên triền núi cao.

Tp.HCM, 29/11/2021