45.00
1 người thích
Đăng ngày 24/05/2021 12:37, số lượt xem: 156

Trời còn phải học để làm Trời,
Muốn làm thầy, trời phải làm trò,
Nước cờ (c) đi yếu, thua hoài đối phương.
Khi lười, hợi kiếp làm heo!!
Kiếp làm trợ lý i tờ quanh năm.
Học chữ khi chưa biết gì,
Giọng hò điệu hát dưới cờ (c)..ê..a..
Thấy đầu trọc, gọi là thầy tu,
Chùa mà hời hợt cũng đâu làm thầy.

Tp.HCM, 24/05/2021