15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/04/2021 09:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 13/04/2021 13:56, số lượt xem: 89

Kiệt quệ còn gặp trắng tay,
Đời này sẽ gặp cơ may thế nào?
Cặn bã cạnh bãi gờ (g) đá,
Dưới mặt đất toàn là lá với cây.
Giờ mới hiểu ra triết lý,
Bị kiết rồi la í...ới... với ai.

Mặt trăng cân nặng bao nhiêu?
Làm sao tính toán bao nhiêu mới thành.
Làm sao cân được mặt trăng?
Sống mới biết ta may mắn thế nào.
Đâu chầu chực như chó cắn,
Gờ (g) đá quán triệt rằng, ăn gãy răng.

Tp.HCM, 5/4/2021