35.00
1 người thích
Đăng ngày 01/05/2021 12:03, số lượt xem: 103

Duy tu sửa chữa nền kiến trúc,
Sẽ được đi khắp chốn ngao du,
Tuy đó có nhiều điều bổ ích,
Trùng tu sửa chữa đẹp quanh đây.

Tp.HCM, 1/5/2021