35.00
1 người thích
Đăng ngày 01/07/2021 09:44, số lượt xem: 93

Đời vui có khánh để đeo,
Đi khoe thiên hạ có treo cổ vòng.
Để bầu không khí vui tươi,
Đừng có đanh thép làm trời nha khanh.
Đí gì? Là nói cái gì?
Người thường đánh trống ì xèo mọi khi.

Tp.HCM, 1/7/2021