15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/03/2022 17:09, số lượt xem: 48

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.
Tuyển người thế lính làm binh tra.
Thể hiện chủ quyền của nước ta.
Nếu vị Thành Hào giúp lăn xả.
Khoan dung, dẫu có, giặc ra ma.

Tp.HCM, 14/3/2022