25.00
1 người thích
Đăng ngày 22/10/2021 11:21, số lượt xem: 73

Có ngày cũng biết khái, xấu hổ,
Chẳng thà bây giờ phải chịu lỗ.
Hổng biết khái niệm, miệng cũng ờ,
Mắt hổng rõ, bây giờ đang mờ,
Được, giỏi cũng cho là khá khớ.

À, hiện giờ đâu có i tờ,
Hão huyền, đời này ai cũng có.
Báo cáo, khai báo, cũng không đó,
Huyền bí, ớ, lớ ngớ và khờ.
Hão huyền, khờ, bây giờ là ai?
Rồi, cũng chạy theo yêu tình ái.

Tp.HCM, 21/10/2021