35.00
1 người thích
Đăng ngày 10/07/2021 14:40, số lượt xem: 88

Thời đó quá khứ thật có ích,
Kỷ niệm đáng nhớ một sự tích,
Quá khứ đó kích động lệ trào,
Có tiếng khóc ỉ ê.

Tp.HCM, 10/7/2021