15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/11/2021 12:13, số lượt xem: 47

Lăn tăn sóng biển làm phiền não,
Đời làm thinh, huyết áp tăng cao.
Côn Lôn, trời, biển, ôi, huyền ảo,
Thiên nhiên ồn ã!! Bao giờ lờ?
Từ sương sáng sớm đến chiều mờ,
Tồn việc Đời lăng mạ, lăng băng.
Cuộc sống trong Đời cứ, lăn tăn.

Có lúc tục tằn, rồi tằng hắng,
Ảo: Côn Lôn, gió, nước, trời, mây.
Huyền ảo lơ thơ, sớm hây hây,
Kỷ niệm, có ngày được ôn lại,
Tôn tạo và tôn kính hằng ngày.
Những vết lằn đời còn in sâu,
Mưu sinh đời sống còn lo âu.

Tp.HCM, 14/11/2021