15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/09/2021 09:49, số lượt xem: 54

Ê, bà sắc đẹp, có còn không?
Hay, là cánh hoa rũ mỏng?
Vẫn mong manh giữa tầng không.
Mọi bề gia thất, có yên không?
Đời là: á, hỉ, nộ, ái, ố,
Bá nhơn bá tánh, có ề à...?
Bồng bế nhau lên nó ở non,
Chúc nhau chúc tụng con vuông tròn,
Cho tôi biết: Bà đẻ mấy con?
Thơ Trần Tế Xương đó vẫn còn.

Tp.HCM, 18/9/2021