35.00
1 người thích
Đăng ngày 16/07/2021 14:12, số lượt xem: 79

Người ta học giỏi thì thông minh,
Thằng cu cái đĩ thì đi rông một mình,
Và, ngù ngờ, biết ít, rất linh tinh.
Định cư sớm tối à ơi,
Rày đây mai đó chơi vơi cả ngày.
Nhà ngươi siêng năng hay cù lần,
Cần cù sẽ bù thông minh!!
Mười người nói hết mười người,
Đời này có nói mình ngu cũng phải cười.

Tp.HCM, 16/7/2021