15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/07/2021 13:03, số lượt xem: 72

Đầu bếp vai chánh,
Nhiều điều chỉ bảo,
Cách học nấu cháo.
Cháu trai cháu gái,
Xinh đẹp, bảnh trai,
Biết nấu đừng chảnh.
Thường xem thông báo,
Thường xem chỉ dẫn,
Ngày làm chảo bánh.

Tp.HCM, 11/7/2021