15.00
1 người thích
Đăng ngày 20/09/2021 14:16, số lượt xem: 76

Từng hạt mưa rơi lả tả,
Như là nước lã, chảy ào ra sông.

Tp.HCM, 19/9/2021