15.00
1 người thích
Đăng ngày 16/05/2022 11:38, số lượt xem: 59

Cuộc đời thì dài vẫn cứ nói,
Chủ yếu để hơn!! Rồi lên ngôi,
Đề ra chính sách cai trị, tồi,
Trói buộc người ta, chả rọi soi.
Người thì nhận xét, hãy cứ coi,
Để coi đời được có lên ngôi?

Người nọ thì nói được tiếng Hoa:
Ngọ ái nị, đâu có i...a...
Chữ Nờ!! Hổng biết thì í ới,
Trơ trọi cuộc đời đâu nghỉ ngơi.
Chuyện nhỏ là bự, chả li ti,
Người mà mất trí? Đâu biết gì!!

Tp.HCM, 16/5/2022