35.00
1 người thích
Đăng ngày 06/09/2021 18:35, số lượt xem: 71

Tịnh không, cả một đời người,
Thình lình, mới đó đôi mươi...đã già.

Tp.HCM, 6/9/2021