15.00
1 người thích
Đăng ngày 05/10/2021 11:05, số lượt xem: 70

Ngoài đường, g-ờ đá nhô lên,
Trâu tru, cố rống, rú lên cạn lời.
Thôn trang, nhiều cụ tỏ lời,
Bao năm, cụ có lời mời hôm nay.

Tp.HCM, 5/10/2021