25.00
1 người thích
Đăng ngày 21/11/2021 16:48, số lượt xem: 47

Chực chờ đú đởn gái ngon,
Chu tiền cấp bạc, vàng son nặng lòng.
Miễn bàn đạo đức còn không?
Xịt dầu thơm phức, nức nồng mùi thơm.

Tp.HCM, 21/11/2021