15.00
1 người thích
Đăng ngày 05/12/2021 11:40, số lượt xem: 36

Đu đưa cuộc sống cứ bỏ không,
Vậy mà còn nặng nghĩa ước mong?
Ê a.. cuộc sống chả thiết tha,
U mê cuộc sống cứ ta bà.
Cuộc đời của ta và huynh, đệ,
Và, loại đàn bà đi ộ ệ,
Đu đưa cuộc sống cứ bỏ không.
Khi không vui!! Mặt ụ, một đống,
Miệng mắng đê tiện và khóc ròng.

Tp.HCM, 5/12/2021