15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/01/2022 21:12, số lượt xem: 47

Như mưa vũ bão chẳng ngưng,
Nếu đời hưng thịnh thì đừng hưng vong.
Về hưu sống có vững không?
Có người buồn, khóc như rồng trong mưa.
Hu...hu...sống có đủ không?
Vu Quy bên vợ, bên chồng Tân Hôn.
Hững hờ đó có còn không?
Đậu vưng, hạt đỗ đựng trong hũ đầy.

Tp.HCM, 11/1/2022