15.00
1 người thích
Đăng ngày 05/08/2021 10:56, số lượt xem: 79

Bị lừa nên bị lầm,
Lúc ngủ nằm chả biết.
Thầy bói coi ngày miết,
Lù đù và ngờ nghệch.
Nằm ngửa rồi nằm sấp,
Lửa cháy có biết đâu?
Ngù ngờ, rồi cả lũ,
Lủ khủ, nước tới chân.
Lúc cháy chả ngăn ngừa,
Bị lừa nên chẳng biết.

Tp.HCM, 5/8/2021