25.00
1 người thích
Đăng ngày 15/06/2021 15:37, số lượt xem: 89

Trong đoàn này, người có quá đông,
Chả ai thua và thấp hơn ai?
Chả ai nói thật, toàn là đùa,
Chỉ là gió thổi qua thoan-g thoảng.
Có bà đa đoan làm nghề may vá,
Có bà cùng thích nghề thêu thùa.
Ai cũng thích thi đua nhau làm,
Có người tự vào thòng lọng thắt cổ,
Như truyện Chú Thoàn-g và Xã Xệ.

Tp.HCM, 15/6/2021