15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/01/2022 15:08, số lượt xem: 39

Lốc cốc kêu đều tiếng mõ khua,
Đực ngây ra, không biết cũng thua.

Tp.HCM, 13/1/2022