15.00
1 người thích
Đăng ngày 17/08/2021 12:49, số lượt xem: 57

Này, có tiếng cười khùng khục,
Có tiếng khóc não nùng.
Tai nghe não nuột,
Cái Khay, huyền bí cũng hay!!

Tp.HCM, 14/8/2021