25.00
1 người thích
Đăng ngày 27/06/2021 07:44, số lượt xem: 87

Quanh năm ầm ĩ chuyện đất đai,
Đi đâu!!? Ở nơi nào cũng vậy,
Tự mình đày ải, chẳng được gì.
Tự ngược đãi, rồi tự chiêu đãi,
Y hệt cuộc sống quá i tờ.
Sinh ra kiếp thằng cu cái đĩ,
Ai là nam nữ, chả hơn ai?

Tp.HCM, 27/6/2021