25.00
1 người thích
Đăng ngày 03/10/2021 14:43, số lượt xem: 67

Đời làm tặc vẫn cứ kiêu ca.
Cằn cặt và gắt gỏng với ta.
Rồi đến lúc, tạ từ dương thế,
Bạc cắc cúng dường quanh ê chề.
Làm tặc, gây nên tình tắc nghẽn,
Cạ cọ quẹt nhau, ai cũng khen.

Tp.HCM, 3/10/2021