15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/10/2021 15:39, số lượt xem: 66

Chăn bê mỏi mệt đù đờ,
Ngoài trời chưa tỏ, mới mờ sáng sương.
Chim bu cây lá bồ đề,
Trong nhà ngoài ruộng, bộn bề lo toan.
Gió thổi làm lá đu đưa,
Tới mùa nước nổi thì mưa suốt ngày.
Chăn bò đầu tóc bù xù,
Mặt trời chưa tỏ, sương mù ngoài đê.

Tp.HCM, 17/10/2021