15.00
1 người thích
Đăng ngày 21/11/2021 16:43, số lượt xem: 38

Chức phận làm người cứ khóc ròng,
Đu đưa nặng trĩu bỏ giờ không!!
Đời người hổng làm còn bỏ trống,
Mênh mông công việc lại bỏ không!!
Chú là đực rựa phải làm công,
Cháu là bong bóng bay tầng không.
Mà cháu ở đó còn trông ngóng,
Chức phận của cháu chưa làm xong.

Tp.HCM, 21/11/2021