15.00
1 người thích
Đăng ngày 26/05/2021 11:23, số lượt xem: 82

Hổng ăn mà chê.
Nói Chôm quá khùng.
Còn gì thuỷ chung.
Khờ (kh) giọng lại ồm.
Chồm ra khung cửa.
Ôm bụng bị chùng.
Bụng dạ không hay.
Khô mờ (m) đôi mắt.
Dáng gầy lom khom.

Tp.HCM, 25/05/2021