15.00
1 người thích
Đăng ngày 19/06/2021 12:40, số lượt xem: 91

Chánh văn phòng bỏ bao nhiêu công sức.
Nay, đem từ chó ra nói khinh miệt.
Điển bảnh trai thật là cừ, giỏi.
Làm mặt chảnh rồi chó cũng xơi.
Làm bánh tét bó chặt như thế nào?
Làm hổng được rồi chõ miệng, chõ mồm.
Làm bánh hổng được bị thụt cùi chỏ.

Tp.HCM, 18/6/2021