15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/04/2021 07:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 12/04/2021 15:39, số lượt xem: 102

Đi ra ngoài cái đoài đi,
Bất nghì, bất nghĩa, bất lương.
Đờ mà nhìn vẻ ra oai,
Đắn đo ai, lòng nguôi ngoai.
Đì đùng, đì đẹt, đì đoành,
Có nổ thì nghi ngoài đoài.

Tp.HCM, 27/3/2021