25.00
1 người thích
Đăng ngày 13/01/2022 14:52, số lượt xem: 39

Đức rộng tài cao, đức cao vọng trọng,
Sẽ được lộc trời, quà thánh ước mong.

Tp.HCM, 13/1/2022