15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/01/2023 20:00, số lượt xem: 48

Chín ngàn!! Mua được gói xôi,
Ngày xưa, khi đói lấy gì mà ăn?
Chán nghìn!! Lấy triệu, tỷ thì...?!!
Nhiều khi thất học, loài người khinh khi.
Chình ình công việc chẳng thành,
Thình lình ngán ngẩm, chiếu, mành cũng banh.
Nàng đòi cưới nhẫn hột xoàn,
Anh chàng nghí ngoáy vì nàng đẹp xinh.

Tp.HCM, 22/1/2023