15.00
1 người thích
Đăng ngày 05/10/2021 15:43, số lượt xem: 76

Trịnh trọng, chú ý mà tiếp thu,
Trụ cột nhà ta chịu án tù.
Hổng nói lời nao, im thinh thích,
Lặng lẽ thinh không, đâu lợi ích?
Giải quyết hồ sơ trinh sát này,
Người thì không nói, chịu bi ai.
Thụ lý tru di suốt nhiều đời,
Thịnh hay không? Kiếp sống tả tơi.

Tp.HCM, 5/10/2021