15.00
1 người thích
Đăng ngày 06/07/2021 17:18, số lượt xem: 99

Ý kiến kiến nghị có được gì?
Hằng ngày, khắp chốn việc tiêu dao.
Ý kiến kiến nghị được lợi gì?
Lòng có yêu, người thì cao nghệu,
Mà tự ti, cho mình thấp bé,
Có lúc hoài nghi chẳng được gì.
Nặng đầu tâm lý vì mục tiêu,
Có lúc yêu cũng nghi ngờ (ng).
Nghêu, ngao cùng với biển cả,
Tị nạn chẳng nơi nương thân,
Ghen tỵ cũng chẳng có ích gì!!

Tp.HCM, 5/7/2021