15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/04/2021 15:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 10/04/2021 08:28, số lượt xem: 86

Tên chôm chỉa dùng súng bắn nhiều tia.
Lòng chểnh mảng, Eng-lish nói hổng rành.
Chờ học tiếng Anh!! Hỏi: Anh đội mũ?
Ở trển làm chi? Thôi ở dưới đi!!
Hỏi tên gì? Mà lòng còn buồn tênh?
Cùng chung băng nhóm Cam-pu-chia nào?
Vũ khí dùng sai, cùng liền bắn tỉa.
Thuộc hạ tay chân trên, dưới chênh vênh.

Tp.HCM, 23/02/2021