25.00
1 người thích
Đăng ngày 10/10/2021 09:14, số lượt xem: 65

Cuộc đời, thích bôi tro trát trấu,
Cằn cặt gắt gỏng cứ càu nhàu.
Bặt vô âm tín, không biết gì,
Mồ côi, côi cút, phận chia ly.
Lo nhiều, rồi tâm hồn phản bội,
Con người chia cắt, với cái tôi.
Lớn lên, bắt trở lại cội nguồn,
Cuộc đời, cứ thế vẫn luồn tuôn.

Tp.HCM, 10/10/2021