15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/04/2021 10:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 12/04/2021 16:00, số lượt xem: 132

Tuyên truyền loan tin đi.
Hãy nhớ còn chữ tín.
Vui nào?!! Khi chia ly.
Nhìn việc thấy li ti.
Ấy vậy, làm không dễ.
Đa đoan là phận nữ.
Coi chừng kiếp vu oan.

Tp.HCM, 11/4/2021