25.00
1 người thích
Đăng ngày 22/12/2021 14:50, số lượt xem: 70

Thủ môn là anh,
Anh lo chụp banh.
Anh đang chụp banh,
Em băng nhào vô.
Khung thành!!

Tấn công quyết liệt,
Suýt vô khung thành.

Một anh lấy bóng đá lên,
Chuyền qua hậu vệ tấn công,
Chuyền cho hậu vệ trung phong,
Số một là anh, có khiếu ghi bàn.

Rồi, anh lấy bóng phát lên.
Đầu đó, nhảy hổm lấy banh.
Em hãy an tâm mảnh lưới nhà.

Một anh lấy bóng đá lên.
Chuyền qua hậu vệ tấn công.
Chuyền cho tiền đạo trung phong.
Số một là anh!!

Rồi, anh lấy bóng phát lên,
Đầu đó, nhảy hổm lấy banh,
Em hãy an tâm, mảnh lưới nhà.

Tp.HCM, 22/12/2021