25.00
1 người thích
Đăng ngày 11/09/2021 13:14, số lượt xem: 64

Thủ đoạn tình lìa cắt đứt ngang,
Một thoảng, thoáng gió cứ hương mang.
Đu đưa cây trái còn trĩu nặng,
Mà tình nghĩa cũng chóng nhanh ngăn.
Không chủ động, là còn thụ động,
Đoản mạch, chuyện tình dồn ngập lòng.
Lạnh i tờ mà còn hoạn nạn,
Đời người chưa đủ kiếp gian nan.

Tp.HCM, 3/9/2021