25.00
1 người thích
Đăng ngày 24/10/2021 07:37, số lượt xem: 57

Bói thời tiên đoán xa vời,
Lo toan, toan tính việc đời chẳng xong.

Tp.HCM, 22/10/2021