15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/05/2021 16:36, số lượt xem: 88

Phên rào dậu đỏ sắc lung linh,
Bình minh ánh đỏ sáng trời đông,
Phó mặc!! Làm một miếng phó mát,
Dù cho lơ đễnh cũng quan tâm!!

Tp.HCM, 22/05/2021