15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/11/2021 16:00, số lượt xem: 49

Tuổi thọ sẽ tăng hay giảm?
Rồi, cuộc sống thấy có ảm đạm, không?
Đồng hồ đu đưa con lắc,
Đến, cuối đời thắc mắc chả được gì.
Nghiệp tu, mà còn gặp đắng,
Lên đài cao đó diễn đăng đàn, chi?

Tp.HCM, 14/11/2021