25.00
1 người thích
Đăng ngày 29/08/2021 16:15, số lượt xem: 76

Nếu không trung với tổ quốc thì cuộc đời này ế,
Cá Trê còn bị hạn hán lũ lụt, nước làm úng tràn về.
Trúng tờ vé số thì anh em ngọt xớt,
Ghét nhau thì ê, mầy tao, này nọ, hổng nể nang.
Nói tr-ời ế, thì hổng có ai tin!!
Vì, nhân loại chết hết là khổ,
Ung thư dịch bệnh chết tràn lan.

Tp.HCM, 16/8/2021