15.00
1 người thích
Đăng ngày 08/08/2021 15:52, số lượt xem: 68

Ông lái đò có đình huỳnh?
Để nhiều người kính nhờ đò qua sông.
Cò còn lặn lội bờ ao,
Đính kèm con cá cào cào, kình ngư.
Đó đây còn muốn qua sông,
Nghề chèo đò đó khổ công muôn đời.

Tp.HCM, 8/8/2021