35.00
1 người thích
Đăng ngày 12/04/2021 08:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 12/04/2021 14:09, số lượt xem: 109

Gia đình kêu, cưới.
Đừng là đười ươi.
Tỏ lòng tôn kính.
Đính ước để cười.
Đừng ư đờ quá.
Đừng la í...ới...
Đừng làm kình ngạc!!

Tp.HCM, 1/4/2021