bài thơ này là của nhà thơ Đoàn Văn Cừ phải không?không hiểu sao trong sách giáo khoa Ngữ Văn 8 (trang 165/tập 1) lai ghi là của Anh Thơ

How cool!!! Forever only love!!!