(tặng Tân)

Chưa về tắm biển quê hương
Cùng tiếng sóng bóng trùng dương chập chùng
Xa quê, giấc ngủ ung dung
Chợt nghe sóng dội tận cùng chiêm bao


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]