(tặng Tân)

Chưa về tắm biển quê hương
Cùng tiếng sóng bóng trùng dương chập chùng
Xa quê, giấc ngủ ung dung
Chợt nghe sóng dội tận cùng chiêm bao


Nguồn: Lê Minh Quốc, Nếu không còn cổ tích, NXB Đồng Nai, 1995